Logo

English

Karol Czubkowski – radca prawny, współpracownik

30 lipca, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Karol doradza przedsiębiorcom z branży reklamowej, farmaceutycznej oraz informatycznej. Opiniował m.in. działania marketingowe i sprzedażowe, brał udział w sporach dotyczących wdrożeń systemów informatycznych, przygotowywał i negocjował umowy z zakresu działań public relations, reklamy oraz szeroko rozumianego marketingu. Ma za sobą również doświadczenie pracy na stanowisku in-house lawyer w jednej z globalnych firm farmaceutycznych.

Karol specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Wspiera nas również w sporach sądowych oraz arbitrażowych.

Comments are closed.


Sitko, Czubkowska S&C Patent Spółka partnerska, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000329396, NIP 5252455599, REGON 141871263