Logo

English

Patrycja Czubkowska, partner

27 lutego, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

pat_finPatrycja ukończyła również Polsko-Holenderskie Podyplomowe Studia Europejskie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Maastricht. Odbyła staż w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, podczas którego brała udział w wielu posiedzeniach Grup Roboczych Rady UE m.in. w negocjacjach postanowień Porozumienia TRIPS (Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, sporządzaniem analiz i pozwów przeciw przedsiębiorcom stosującym klauzule abuzywne, a także dotyczących kwesti objętych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie stosowania nieuczciwej reklamy.

Uczestniczy w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z obszaru ochrony własności przemysłowej, ochrony interesów konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Comments are closed.


Sitko, Czubkowska S&C Patent Spółka partnerska, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000329396, NIP 5252455599, REGON 141871263