Logo

English

Ksawery Czubkowski, partner

27 lutego, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Rzecznik patentowy, lekarz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.xaw_fin

Ksawery ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie pracuje w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi również własną praktykę okulistyczną.

Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych i szkoleniach z zakresu chorób siatkówki i rogówki. Prowadził badania kliniczne. Interesuje się aspektami własności intelektualnej w medycynie i przemyśle farmaceutycznym.

Przygotowywał m.in. opinie dotyczące naruszeń praw z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych wykorzystywanych w medycynie. Przygotowuje tłumaczenia walidacyjne z dziedziny chemii, medycyny i biologii. Zajmuje się też sprawami z zakresu rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

***
Wybrane publikacje:

  1. „Rola preparatów wiskoelastycznych w chirurgii zaćmy” [w:] „Okulistyka” 4/2007
  2. „Nowoczesne metody topografii rogówki” [w:] „Okulistyka” 4(1)/2008
  3. „Zastosowanie topografu PCT 200 w diagnostyce i monitorowaniu chorób rogówki” [w:] „Okulistyka” 2/2009

Comments are closed.


Sitko, Czubkowska S&C Patent Spółka partnerska, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000329396, NIP 5252455599, REGON 141871263