Logo

English

Prawo autorskie

24 lutego, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Aby skutecznie chronić Państwa prawa autorskie – zarówno majątkowe jak i osobiste – nasi rzecznicy patentowi przygotują dla Państwa umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne. Specjalizujemy się również w sporządzeniu umów i prowadzeniu sporów dotyczących wdrożeń systemów informatycznych.

W razie naruszenia praw autorskich reprezentujemy Klientów przed sądami cywilnymi i karnymi.

Leave a Comment

Fields marked with * are required fields.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sitko, Czubkowska S&C Patent Spółka partnerska, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000329396, NIP 5252455599, REGON 141871263