Logo

English

Wynalazki i wzory użytkowe

26 lutego, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Nasi specjaliści kompleksowo opracują zgłoszenie Państwa wynalazku lub wzoru użytkowego w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz w międzynarodowym trybie PCT jak również w Europejskim Urzędzie Patentowym.
Nasze usługi obejmują w szczególności:

  1. badania zdolności patentowej;
  2. walidację patentów europejskich,
  3. uzyskiwanie dodatkowych świadectw ochronnych SPC,
  4. odnawianie praw wyłącznych

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o naruszenia praw z patentów przed sądami i organami administracji.

Comments are closed.


Sitko, Czubkowska S&C Patent Spółka partnerska, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000329396, NIP 5252455599, REGON 141871263